ASYTalks’da AVUKAT Dr. HİKMET KOYUNCUOĞLU ile FİNANSAL FAIR PLAY

HAKSIZ REKABAT, HAKLI ENDİŞE

2008’den bu yana dünya futbolunun gündeminde olan Finansal Fair Play, birçok tartışmanın odak noktası. Türkiye Futbol Federasyonu’nun da 2019 yılında kendi kuralları çerçevesinde yürürlüğe koydu

ğu düzenlemenin amacı futboldan elde edilen gelirlerin futbol için harcanmasını sağlamak ve finansal bir adalet sistemi oluşturulması…

 

Öte yandan bunun için farklı denetleme ve cezai yaptırımları olsa da gerek UEFA gerekse Türkiye’de sistem tam anlamıyla uygulanamıyor. Derneğimizin üyelerinden Avukat Doktor Hikmet Koyuncuoğlu ile, işte bu konuyu ele aldık.

 

Yine üyelerimizden Emir Üründül tarafından hazırlanan kapsamlı Finansal Fair Play dosyasından yola çıktığımız sohbetimizde, Hikmet Koyuncuoğlu konuyu hem bir hukukçu olarak hem de Galatasaray Spor Kulübü üyesi bir sporsever olarak her yönüyle açıkladı.

Konuşmasında, öncelikle Finansal Fair Play’in tam olarak ne olduğunu, neyi amaçladığını anlatan Koyuncuoğlu, uygulamada çıkan hukuksal pürüzlere de değindi. Futbolun popülaritesinin bu sporu bir çekim merkezi haline getirdiği ve bu nedenle de işin saha dışına taştığını belirttiği açıklamalarında Koyuncuoğlu, adil bir sistemin bu sporun geleceği açısından ne kadar önemli olduğunun da altını çizdi.

 

UEFA’nın son 12 yıldır uygulamaya çalıştığı sistem, futbol dünyasını ikiye ayırmış olsa da veriler özellikle bunun uygulandığı Almanya’da kulüplerin finansal açıdan önemli bir yol aldığını gösteriyor. UEFA’nın kendi müsabakalarında uyguladığı sistemi Türkiye 2019 yılına kadar UEFA’ya uyum amaçlı gündemine almıştı.

Daha sonra futbol gelirlerinin futbol için kullanılması ve kulüplerin gelir-gider dengesini buna göre oluşturması gerektiği ile ilgili düzenleme 2019 yılında federasyonumuz tarafından da uygulamaya alındı.

 

Koyuncuoğlu, uygulamanın, özellikle de denetlemenin tam anlamıyla yapılmadığını belirtirken, mevcut federasyonun futbolcu sözleşmeleri de dahil olmak üzere, denetleme konusunda sergilediği tutumun adil bir düzene önemli zararlar verebileceğinin altını çizdi.

 

Bir saat süren ve futbolun hukuksal boyutu konusunda önemli konuların ele alındığı bu sohbetin tamamına YOUTUBE kanalımızdan ulaşabilirsiniz.

Emir Üründül tarafından hazırlanan FİNANSAL FAIR PLAY dosyasını ise buradan okuyabilirsiniz…

Hogarth Istanbul Stüdyoları’nda ile yapıldı.